Tag Archives: CEO Google có thu nhập 100 triệu USD năm 2015

CEO Google có thu nhập 100 triệu USD năm 2015

Trong năm đầu tiên làm việc trên cương vị người đứng đầu Google, Sundar Pichai nhận được 100 triệu USD trong đó chủ yếu là giá trị cổ phiếu. Sundar Pichai trở thành CEO Google từ tháng 10/2015 và là một trong những lãnh đạo được trả lương cao nhất trong ngành công nghệ. Theo […]