Tag Archives: Chiến lược kinh doanh: Chọn thị trường ngách thay vì thất bại

Chiến lược kinh doanh: Chọn thị trường ngách thay vì thất bại

Thị trường ngách là gì? Theo tổ chức Huấn luyện Doanh nghiệp toàn cầu Action COACH, thị trường ngách là nơi doanh nghiệp hướng tới lợi điểm hay thế mạnh độc nhất của sản phẩm, dịch vụ mà họ kinh doanh. Thị trường ngách là thị trường hoàn toàn không cạnh tranh về giá. Thị trường ngách còn được […]