Tag Archives: chuyên Vận tải bay Sài Gòn đi Hà Nội

Vận tải bay Sài Gòn đi Hà Nội

Gởi hàng bằng máy bay từ sài gòn đi hà nội và ngược lại là một trong những tuyến vận chuyển có khối lượng vận chuyển lớn nhất nước, với số chuyến khai thác hơn 20 chuyến mỗi ngày, với tần xuất bay liên tục trong ngày, có thể vận chuyển nhiều chuẩn loại vận […]