Tag Archives: Miễn phí ship nếu không giao được hàng

Miễn phí ship nếu không giao được hàng

Ai đã bán hàng online cũng đều đã từng trải qua tình huống bị các “thượng đế” từ chối nhận hàng Ai đã bán hàng online cũng đều đã từng trải qua tình huống bị các “thượng đế” từ chối nhận hàng, mà lí do không nhận hàng thì cũng nhiều như “sao trên trời”. […]