Tag Archives: Quy định về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa được vận chuyển

Quy định về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa được vận chuyển

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG (*) (Hướng dẫn được áp dụng tại thời điểm ngày 18/11/2015)   I. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN TỪ CỬA KHẨU NHẬP KHẨU VÀO NỘI ĐỊA Hóa đơn, chứng từ đi kèm bao gồm: Tờ khai hải […]