Tag Archives: Robot và máy bay không người lái đi giao hàng

Robot và máy bay không người lái đi giao hàng

Các Công Ty bán lẻ đang đau đầu tìm giải pháp vận chuyển hàng hóa, Giao hàng và ship hàng. Ý tưởng sản xuất thiết bị giao hàng thay thế như robot hay máy bay không người lái đi giao hàng đang được triển khai. Trước tình hình thực tế, vấn đề vận chuyển đang là thách thức, […]