LẤY HÀNG – NHẬN HÀNG

1. ECO Dịch vụ  nhận hàng khi đơn hàng đã được tạo trên hệ thống https://vantaiecotrans.com – Khi nhận hàng, nhân viên giao nhận(ECO) sẽ để lại phiếu nhận hàng thể hiện những mã vận đơn đã nhận từ người gửi.

 

2. Người gửi không bàn giao hàng nếu ECO không cung cấp phiếu nhận hàng có mã vận đơn, ECO có trách nhiệm nhận lại hàng trong ngày.

 

3. Tất cả đơn hàng tạo trước 17h sẽ được Nhân viên giao nhận đến nhận hàng trước 19h cùng ngày.

 

4. Đơn hàng phải được đóng gói, nhập khối lượng và kích thước thực theo quy định ECO.

 

5. Khi nhận thấy đơn hàng sai khối lượng / kích thước, ECO nhập lại thông tin đúng ngay khi nhận hàng.

 

i.      Trong trường hợp khách gửi không đồng ý, ECO có quyền từ chối nhận đơn hàng.

 

6. Tiền cước sẽ được thu đúng như thông tin trên hệ thống mà khách hàng đã nhập.

 

7.Số lần lấy hàng: tối thiểu 01 lần trong 01 ngày, tối đa trong 02 ngày.

 

a. Các trường hợp lấy hàng không thành công với lý do phát sinh từ phía Người gửi (không liên lạc được, người gửi hẹn lại thời gian….) được xem là 01 lần lấy hàng không thành công.

 

b. Các trường hợp lấy hàng không thành công với lý do phát sinh từ phía ECO (không lấy hàng kịp, nhân viên chủ động hẹn lại…) sẽ không được xem là 01 lần lấy hàng.

 

c. Trong trường hợp liên hệ không thành công, ECO sẽ để lại tin nhắn cho người gửi.

Một đơn hàng tương ứng với 01 kiện hàng.

8. Một đơn hàng chỉ tương ứng với 01 kiện hàng.

 

LẤY HÀNG – NHẬN HÀNG

.