Tag Archives: Kinh tế khủng hoảng giúp tôi trở nên giàu có

Kinh tế khủng hoảng giúp tôi trở nên giàu có

Định nghĩa Thương mại điện tử Thương mại điện tử (tiếng Anh là e-commerce hay electronic commerce) được định nghĩa ngắn gọn như sau “TMĐT là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công cụ điện tử, đặc biệt là Internet ” Định nghĩa Kinh doanh trực tuyến Kinh doanh trực tuyến tiếng […]