Tag Archives: sau đó đã có tiền ngay.

Trăm nỗi khổ của nghề shipper ai thấu cho?

Shipper là cụm từ rất phổ biến trong vài năm gần đây, để chỉ những người giao hàng trong nội thành.  Công việc của shipper tưởng chừng rất đơn giản: chỉ việc lấy hàng và đi giao cho khách, sau đó đã có tiền ngay. Thế nhưng kể ra mới biết, nghề shipper chứa bao […]